Dnes je 04. 07. 2020, svátek má Prokop a zítra Státní svátek - Cyril a Metoděj
Novinky na webu
Nic nového se neděje
Anketa

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43
Půjdete v letošním roce volit?
  (0%)

Počet hlasů: 0

Vyhlášky

Vyhláška č. 2/2004
- O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Zastupitelstvo obce Vacov se na svém zasedání dne 16.12.2004 č. 13 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Obec Vacov na základě této obecně závazné vyhlášky vybírá místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen poplatek).1)

1) § 10a zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


Čl. 2
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatník je povinen ohlásit uvedení výherního hracího přístroje do provozu, a to ve lhůtě 6 dnů od uvedení do provozu.
 2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČ a uvést čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
 3. Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 10 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech, včetně zániku poplatkové povinnosti.

Čl. 3
Sazba poplatku
 1. Sazba poplatku za každý provozovaný hrací přístroj činí 5.000,- Kč za tři měsíce.
 2. V případě, že výherní hrací přístroj je provozován po dobu kratší než tři měsíce, platí se poplatek v poměrné výši.

Čl. 4
Splatnost poplatku
 1. Poplatek je splatný :
  1. při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu 3 měsíců – do 1 měsíce po zahájení provozu,
  2. při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu 6 měsíců ve dvou splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí, splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí,
  3. při povolení provozování výherního hracího přístroje na kalendářní rok – ve čtyřech splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí, splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí.
 2. Poplatek splatný ve splátkách lze zaplatit v plné výši v termínu první splátky.

Čl. 5
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/1999 z 3.6.1999 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.


Čl. 6
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.1.2005......................................
Drahomíra Jelínková
místostarostka obce
......................................
Miroslav Roučka
starosta obce

^ ^ ^ N A H O R U ^ ^ ^ webmaster: blatny.j@seznam.cz
Poslední aktualizace: 23. 03. 2013