Dnes je 11. 08. 2020, svátek má Zuzana a zítra Klára
Novinky na webu
Nic nového se neděje
Anketa

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43
Půjdete v letošním roce volit?
  (0%)

Počet hlasů: 0

Vyhlášky

Vyhláška č. 4/2003
O částečné úhradě neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy a školní družiny

Zastupitelstvo Obce Vacov vydává dne 11. 12. 2003 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10, písm. d) a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Stanovení poplatku

Počínaje datem 1.ledna 2004 platí rodiče (zákonný zástupce) dítěte, které navštěvuje Mateřskou školu ve Vacově za 1 měsíc a 1 dítě paušální poplatek 50,- Kč a 5,- Kč za každý den, kdy je přítomno ve školce.
Za dítě navštěvující školní družinu je stanovena částka 80,- Kč za měsíc.


Čl.2

Stanovené neinvestiční náklady od rodičů (zákonných zástupců) dítěte jsou zúčtovány na běžném účtu obecního úřadu.


Čl. 3
Osvobození

Poplatek nemusí platit rodiče dětí, kteří prokáží, že po zaplacení poplatku klesne součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobek částky potřebné k zajištění výživy a ostatních osobních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost (viz zákon 190/93 část pátá, § 19d).
Ve výjimečných případech může obec osvobodit plátce od placení příspěvku zcela nebo zčásti, a to zpravidla na jeden rok.


Čl. 5
Účinnost

Tato vyhláška ruší obecní vyhlášku č. 1/97 ze dne 1.10.1997.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2004.......................................
Drahomíra Jelínková
místostarostka obce
......................................
Miroslav Roučka
starosta obce


Vyvěšeno:
Sejmuto:^ ^ ^ N A H O R U ^ ^ ^ webmaster: blatny.j@seznam.cz
Poslední aktualizace: 23. 03. 2013